Paleta kolorów floku

Paleta powinna pojawić się w czerwcu 2012, ale z braku czasu nie mogę podać konkretnej daty.
Chciałbym aby paleta pokazywała kolory z możliwie małym zakłamaniem dlatego nie wystarczy jej zeskanowanie.

Zapraszam